تبلیغات
اشک انار (ادبی ،اجتماعی)) - 9دی روزی بود که ......

9دی روزی بود که بعد از7ماه رویارویی ،دوباره امام حسین ع ما راکنار هم قرار داد

9دی روزی بود که فهمیدیم وجوه مشترکی داریم مهمتر از اختلافاتمان

9دی روزی بود که دوباره برادرهای یک خانواده پس از 7ماه قهر با هم صلح کردندو کاش هرروز 9 دی بود

9دی روزی بود که انهایی که از انقلاب جلوتر رفته بودند وانهایی که عقب مانده بودند همه جمع شدند دور سید علی عزیز

9دی روزی بود که فهمیدیم  اگر پشت سر رهبرقرار نگیریم  همه ی خوبیها از جمله  امام حسین را هم از ما می گیرند

9دی روزی بود که فهمیدیم اگر زوم کنیم روی اختلافاتمان تمامی اشتراکاتمان را به یغما می برند

9دی روزی بود که برادران راستی وچپیمان مثل ایام جنگ دشمن مشترکشان را-که از دور قهقهه مستانه می زد  -شناختند

9دی روزی بود که فهمیدیم اگر چه  باهم اختلاف داریم ولی همدیگر را هم دوست داریم و کشورمان دینمان وابرو وناموسمان یکی است

                                        9  دی روز راست وچپ نیست روز ملتی است باهوش وفرصت شناس وبصیرلطیفه زارعی 92/10/8  کاکی

خاطره 9دی کاکی را هیچ وقت یادم نمی رود وما که وحدت روزهای انقلاب راباچشم خود ندیده بودیم با چشم خود دیدیم کاکی این شهر20هزارنفری که اکثریت  جناح چپندودر استان بوشهر با این چشم به ان نگاه می شود  واکثر اوقات راست وچپ با هم اختلاف داشتند واین اختلاف حتی تا حریم خانواده ها هم کشیده شده بود  همه با هم در این روز ز یر اسمان خدا شعار همدلی سر دادند.وخوب یادم هست  لیدرهای هردو جناح در صف اول راهپیمایی حضور داشتند  واین مردم باهوش با نگاه کردن به دشمن مشترک راهشان را از فتنه گران و فرصت طلبان جدا کردند . واکنون با امام جمعه باهوش ومومنی که داریم  اتحاد وهمدلی بهتری نسبت به گذشته  دراین شهر شاهدیم .


تاریخ : جمعه 5 دی 1393 | 11:38 ب.ظ | نویسنده : لطیفه زارعی | نظرات

  • گلوله
  • فراخوانی
  • کارت شارژ همراه اول