تبلیغات
اشک انار (ادبی ،اجتماعی)) - هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است :-1 كسى كه به زبان استغفار كند و در دل پشیمان نباشد ،خود را مسخره كرده،

 -2كسى كه توفیق از خدا بخواهد و كوشش نكند،خود را مسخره كرده،

  -3 كسی كه  بهشت خواهد و بر سختیها صبر ننماید،خود را مسخره كرده،

  -4    كسی كه از آتش به خدا پناه برد و از لذت دنیا دست نكشد،خود را مسخره كرده،

 -5كسی كه  مرگ را یاد كند و آماده آن نشود،خود را مسخره كرده،

 -6 كسی كه خدا را یاد كند و مشتاق دیدار او نباشد،خود را مسخره كرده،

 -7  كسی كه در گناه اصرار ورزد و بدون توبه از خدا طلب عفو

و بخشش كند،خود را مسخره كرده است

منبع: تحریر المواعظ العددیة صفحه :

تاریخ : جمعه 5 دی 1393 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : لطیفه زارعی | نظرات

  • گلوله
  • فراخوانی
  • کارت شارژ همراه اول