تبلیغات
اشک انار (ادبی ،اجتماعی)) - چند کلام تربیتی، بهداشتی و پزشکی از امام رضا ع
امام رضا:* هر که لاحول ولا قوه الا بالله بگوید خدا نود ونه بلای دنیوی که کمترین آن خناق است از او دور کند.

*دعای پنهانی برابر است با هفتاد دعای علنی واشکار

*کودکانتان را ازکثافات بشویید که شیطان انها رامی بوید وکودک به گریه می افتد وفرشتگان ناراحت می شوند

*برشما باد زیتون که سودا راخوب کند بلغم راازبین ببرد واعصاب را تقویت کند وضعف وثقل را از معده می برد واخلاق را نیکو واندوه را ازبین می بردوچهره را صفا وروشنی می بخشد.

*خوردن خربزه قبل از صبحانه باعث فلجی -یا قولنج-شود.

*باقلا مغز استخوان را افزون می کند وخون تازه در بدن می رویاندواگر ان را پوست بخورید معده را پاکیزه ودباغی می کند.

*به بیمارانتان چغندر بخورانید که دران شفاست وضرری ندارد وخواب بیمار را ارامش می دهد.برشما باد به چغندر که درکنار نهری در بهشت می روید در ان شفای هر دردی است واعصاب را قوی حرارات خون را فرو می نشاند واستخوان را محکم می کند واگر دست خطاکار به ان نمی رسید برگش یک مرد را می پوشاند .

*کاسنی شفای هزار بیماری است وهر بیماری در درون بدن باشد زیشه کن کند .

*سیب برای چند چیز سود بخش است: سحر -زهر-جنون -بلغم وهیچ چیز زودتر از آن نفع نبخشد.

اهمیت مسواک از نظر امام رضا
امام رضا ظرفی داشتند که پنج مسواک در ان قرار داشت وبرهرکدام اسم یکی از نمازهای پنجگانه نوشته شده بود که با مسواک مخصوص هر نماز مسواک می نمودند.
 تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 | 03:27 ب.ظ | نویسنده : لطیفه زارعی | نظرات

  • گلوله
  • فراخوانی
  • کارت شارژ همراه اول